Đời SốngHoa Kỳ

Wyoming xác nhận cúm gia cầm xuất hiện trong đàn gia súc, là tiểu bang thứ 12 ghi nhận tình trạng nhiễm bệnh

Sở Nông nghiệp tiểu bang Wyoming cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện trong một đàn bò sữa, khiến Wyoming trở thành tiểu bang thứ 12 được xác nhận có virus cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (HPAI) được phát hiện ở bò.

Tin bài Wyoming xác nhận cúm gia cầm xuất hiện trong đàn gia súc, là tiểu bang thứ 12 ghi nhận tình trạng nhiễm bệnh xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button