Đời SốngHoa Kỳ

6 điểm đáng chú ý từ cuộc tranh biện đầu tiên giữa TT Biden và cựu TT Trump trong năm 2024

TT Joe Biden và cựu TT Donald Trump đã trình bày nhiều tầm nhìn và quan điểm cạnh tranh nhau về một loạt các vấn đề trong cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên do CNN tổ chức hôm 28/06.

Tin bài 6 điểm đáng chú ý từ cuộc tranh biện đầu tiên giữa TT Biden và cựu TT Trump trong năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button