Đời SốngKinh Tế

Bắc Kinh mở rộng vai trò của bộ công an để quản lý rủi ro kinh tế trong lĩnh vực tài chính và địa ốc

Bộ Công an Trung Quốc đã mở rộng vai trò của họ vượt ra bên ngoài việc chống tội phạm kinh tế để bao gồm chủ động phòng ngừa rủi ro trong tài chính, nợ chính quyền địa phương, và địa ốc.

Tin bài Bắc Kinh mở rộng vai trò của bộ công an để quản lý rủi ro kinh tế trong lĩnh vực tài chính và địa ốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button