Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo 2024: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh nỗ lực chống buôn người và những thách thức khác

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Buôn người 2024, trong đó 13 quốc gia được đánh dấu là kém nhất trong việc bảo vệ chống lại nạn buôn người.

Tin bài Báo cáo 2024: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh nỗ lực chống buôn người và những thách thức khác xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button