Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo: Các vụ tấn công, lừa đảo mã kim lên tới hơn nửa tỷ dollar trong quý 2 năm 2024

Hơn nửa tỷ dollar tiền mã kim đã bị đánh cắp trong quý 2 năm nay thông qua các vụ tấn công mạng và lừa đảo, với hai vụ việc chiếm phần lớn số tiền bị đánh cắp.

Tin bài Báo cáo: Các vụ tấn công, lừa đảo mã kim lên tới hơn nửa tỷ dollar trong quý 2 năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button