Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo của Fed: Gần 1/3 người Mỹ có thu nhập trên 150,000 USD lo lắng về việc cân đối thu chi

Hơn 15% số người có thu nhập trên 150,000 USD đã phải làm thêm một công việc khác để đối phó với các điều kiện tài chính khó khăn hơn.

Tin bài Báo cáo của Fed: Gần 1/3 người Mỹ có thu nhập trên 150,000 USD lo lắng về việc cân đối thu chi xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button