Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo: USD giữ vững vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu

Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy chưa gì có thể đủ đánh bại đồng USD trong vai trò là đồng tiền dự trữ chủ yếu của thế giới.

Tin bài Báo cáo: USD giữ vững vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button