Đời SốngHoa Kỳ

Bình luận: Những cảnh báo đối với kinh tế Mỹ

Bài bình luận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo đối với hoạt động kinh tế. Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đã giảm tốc trong 3 quý. Số liệu quý đầu tiên đã sửa đổi cho thấy chỉ có 1,3% tăng trưởng GDP thực (tức là sau khi trừ lạm phát). Kỳ vọng cho phần còn lại của năm không khá hơn nhiều, với dự báo tăng trưởng GDP là 2,1% cho năm 2024. Mặc dù con số này tốt hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng yếu ớt của Châu Âu, nơi các quốc…

Read More@NTDVN

advertisement

Show More
Back to top button