Đời SốngHoa Kỳ

Các cuộc chiến tranh và thương mại là trọng tâm của cuộc hội đàm Biden-Macron tại Pháp

Trong cuộc hội đàm Biden-Macron, hai nhà lãnh đạo đã bàn về các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, cũng như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và hành vi gây hấn của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tin bài Các cuộc chiến tranh và thương mại là trọng tâm của cuộc hội đàm Biden-Macron tại Pháp xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button