Đời SốngHoa Kỳ

Các khoản đầu tư vào Vành đai và Con đường ở Tây bán cầu đã giúp Trung Quốc bám rễ sâu vào sân sau của Hoa Kỳ

25 trong số 31 quốc gia ở châu Mỹ đã thực hiện các giao dịch hoặc chấp nhận sự trợ giúp từ các công ty và nhà đầu tư được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

Tin bài Các khoản đầu tư vào Vành đai và Con đường ở Tây bán cầu đã giúp Trung Quốc bám rễ sâu vào sân sau của Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Đọc thêm Read More

Show More
Back to top button