Đời SốngKinh Tế

Các mức thuế quan mới mà Tổng thống Biden áp dụng có tác động gì tới Trung Quốc?

Gần đây, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ áp thuế quan mới đối sản phẩm Trung Quốc và duy trì mức thuế mà chính phủ cựu Tổng thống Trump đã ban hành.

Tin bài Các mức thuế quan mới mà Tổng thống Biden áp dụng có tác động gì tới Trung Quốc? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button