Đời SốngHoa Kỳ

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang cắt giảm lãi suất, trừ Fed của Hoa Kỳ

Có thời điểm, Fed của Hoa Kỳ cũng đã lên kế hoạch tham gia đợt cắt giảm lãi suất diễn ra vào tháng Sáu này, nhưng lạm phát gia tăng đã trì hoãn kế hoạch đó.

Tin bài Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang cắt giảm lãi suất, trừ Fed của Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button