Đời SốngKinh Tế

Các quyết định của OPEC tiết lộ nền kinh tế yếu kém

Các kết luận từ cuộc họp OPEC mới nhất cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang không mạnh mẽ như tin tức cho thấy và các ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang gặp khó khăn.

Tin bài Các quyết định của OPEC tiết lộ nền kinh tế yếu kém xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button