Đời SốngHoa Kỳ

Các thượng nghị sỹ cân nhắc về đề xướng yêu cầu phụ nữ ghi danh quân dịch

Các nhà lập pháp đang xem xét một đề xướng trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA), yêu cầu phụ nữ ghi danh trên Hệ thống Tuyển binh Hoa Kỳ.

Tin bài Các thượng nghị sỹ cân nhắc về đề xướng yêu cầu phụ nữ ghi danh quân dịch xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button