Đời SốngHoa Kỳ

California: Từ tháng Bảy, tiền đặt cọc thuê nhà được giới hạn ở mức tiền thuê một tháng

Kể từ ngày 01/07, khi luật AB 12 của California có hiệu lực, các chủ nhà ở tiểu bang này không thể thu tiền đặt cọc bảo đảm nhiều hơn tiền thuê nhà cho một tháng.

Tin bài California: Từ tháng Bảy, tiền đặt cọc thuê nhà được giới hạn ở mức tiền thuê một tháng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button