Đời SốngKinh Tế

Canada khởi động tiến trình tham vấn, cân nhắc áp thuế quan đối với xe điện Trung Quốc

Phó thủ tướng Canada tuyên bố, Ottawa sẽ khởi động tiến trình tham vấn kéo dài 30 ngày để cân nhắc áp thuế đối với xe điện Trung Quốc.

Tin bài Canada khởi động tiến trình tham vấn, cân nhắc áp thuế quan đối với xe điện Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button