Đời SốngHoa Kỳ

Cộng đồng tình báo cho biết tác nhân liên quan đến Iran đang thúc đẩy các cuộc biểu tình chống Israel ở Hoa Kỳ

Theo Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, chính quyền Iran đã trở nên năng nổ hơn trong việc tìm cách gieo rắc mối bất hòa trong nội bộ đất nước Hoa Kỳ.

Tin bài Cộng đồng tình báo cho biết tác nhân liên quan đến Iran đang thúc đẩy các cuộc biểu tình chống Israel ở Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button