Đời SốngHoa Kỳ

Cựu TT Trump vận động tranh cử ở Bronx, cam kết giúp Đảng Dân Chủ khôi phục New York

Hôm 23/05, cựu Tổng thống Donald Trump, diễn thuyết trước một đám đông đa dạng về sắc tộc ở South Bronx, tuyên bố rằng ông muốn hợp tác với các thành viên Đảng Dân Chủ để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả người dân New York — mà gây tổn hại nhiều…

Tin bài Cựu TT Trump vận động tranh cử ở Bronx, cam kết giúp Đảng Dân Chủ khôi phục New York xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button