Đời SốngHoa Kỳ

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tìm cách để ngăn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mua pin của Trung Quốc

Một nhóm các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã đưa ra dự luật bổ sung nhằm ngăn chặn Bộ An ninh Nội địa (DHS) mua pin từ sáu công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Tin bài Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tìm cách để ngăn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mua pin của Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button