Giao ThôngSinh Hoạt

Highway San Jose sẽ bị đóng cửa cho cuộc diễn hành Cinco de Mayo

Việc đóng cửa dự kiến diễn ra từ 7 giờ tối Thứ Sáu đến 2 giờ sáng Thứ Bảy, từ 4 giờ chiều Thứ Bảy đến 2 giờ sáng Chủ Nhật và từ 4 giờ chiều Chủ Nhật đến 2 giờ sáng Thứ Hai.

Các đoạn đường tắt sau đây sẽ bị ảnh hưởng: Highway 101 đi về hướng bắc và nam tại McKee Road, Julian Street, Santa Cara Street và Story Road; Highway 280 hướng nam tại McLaughlin Avenue; Highway 280 hướng bắc tại các đường 10th và 11th và Highway 87 hướng bắc tại Auzerais Avenue, Santa Clara Street, Julian Street và Taylor Street.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button