Chính Trị

Hàng trăm bảng hiệu bầu cử bị đánh cắp

Video cho thấy một người nào đó xé một ký hiệu bầu cử chỉ vài ngày trước khi cử tri bỏ phiếu của họ.

Video cho thấy một người đàn ông cầm tấm biển đăng ký bầu cử của ứng cử viên thị trưởng San Jose, Matt Mahan ngay bên ngoài trụ sở của anh ta.

2 ứng cử viên khác – Rolando Bonilla và Van Le – cho biết hàng trăm bảng hiệu bầu cử của họ cũng đã bị phá bỏ. Cả 2 đều đang tranh cử chỗ ngồi trong Hội Đồng Thành Phố San Jose. Le cho biết khoảng 200 bảng hiệu của cô đã bị phá bỏ

advertisement

Tất cả các ứng cử viên đều nói họ sẽ không ngăn cản cuộc tranh cử của họ.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button