Chính TrịCộng Đồng

Hiệp Hội Giáo Viên East Side yêu cầu đảng Dân Chủ điều tra công bằng cho Bryan Do

East Side Teachers Association (ESTA) = Hiệp Hội Giáo Viên East Side
Santa Clara County Democratic Party (SCCDP) = Đảng Dân chủ Quận Santa Clara

Hiệp Hội Giáo Viên East Side (ESTA), thất vọng vì Đảng Dân chủ Quận Santa Clara (SCCDP) , không có một cuộc điều tra công bằng mà đã thông qua một nghị quyết “khẩn” vào ngày 6 tháng 10 lên án Thành viên Hội đồng Học khu East Side Union Bryan Do cố tình sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và redbaiting chủ ý nhằm kích động sự phân chia chủng tộc trong cuộc vận động tranh cử thị trưởng giữa Matt Mahan và Cindy Chavez

ESTA đã hỏi SCCDP về nghị quyết ngày 6 tháng 10 và đặt ra năm câu hỏi:

advertisement

Đối với [nghị quyết SCCDP lên án Bryan Do], SCCDP đã sử dụng ai để dịch ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh?

[SCCDP] có tìm kiếm sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông địa phương của người Việt để điều tra các cáo buộc không?

[SCCDP] có điều tra các cáo buộc chống lại Bryan Do bằng cách thẩm vấn các bên trung lập theo bất kỳ cách nào không?

[SCCDP] có nói chuyện với Bryan Do và cho phép ông có cơ hội trả lời các cáo buộc không?

[SCCDP] đã bao giờ kêu gọi tất cả các bên liên quan (tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ đã đăng ký) cùng nhau để tiếp nhận tất cả các khía cạnh của câu chuyện?

Hiệp Hội Giáo Viên (ESTA) cho biết Đảng Dân Chủ chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên, họ trả lời rằng “San Jose Spotlight báo cáo rằng họ đã xác minh bản dịch một cách độc lập.”

Trong trường hợp không có câu trả lời nào khác, ESTA phải kết luận rằng câu trả lời cho câu hỏi 2-5 là “không”. Nếu giả định này không chính xác, SCCDP có thể cho biết và ESTA sẽ sửa đổi bất kỳ tuyên bố nào có liên quan.

Mục đích của ESTA trong vấn đề này là vận động cho một cuộc điều tra công bằng để một thành viên hội đồng có uy tín phục vụ hiệu quả cho các nhà giáo dục và học sinh của ESUHSD không bị lên án sai trái.

advertisement

Các nhà lãnh đạo SCCDP có nghĩa vụ phải cho ông Bryan Đỗ (và tất cả các bên liên quan) biết và tham gia trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Không làm như vậy, các nhà lãnh đạo SCCDP đã chứng tỏ coi thường sự thật.

Một sự thật có vẻ rõ ràng vào thời điểm này: Không có sự đồng thuận nào về việc dịch từ những lời của ông Bryan Do.

SCCDP trích dẫn báo San Jose Spotlight là nguồn của bản dịch được sử dụng để lên án ông Đỗ. Tuy nhiên, đại diện từ Báo Calitoday, Đài Hoàng Hôn, Nhật Báo Việt Nam, Đài Sóng Việt, và toàn thể Ban biên tập VietValley đã đưa ra một tuyên bố chung tại VietValley rằng “tại thời điểm [Bryan Đỗ] không nói bất cứ điều gì phân biệt chủng tộc hoặc hạ thấp bất kỳ điều gì dân tộc khác.”

ESTA không đủ điều kiện để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tuy nhiên, rất nhiều người có tài nguyên và khả năng như SCCDP có nhiều nguồn lực để thuê người phiên dịch độc lập và được chứng nhận của riêng họ. Tại sao điều này không xảy ra nằm ngoài khả năng trả lời của chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn câu trả lời.

ESTA đang kêu gọi SCCDP đưa cho Bryan Do một cuộc điều tra công bằng.

ESTA kêu gọi SCCDP sử dụng một phiên dịch viên trung lập, được chứng nhận cho cuộc điều tra và kết hợp các dịch vụ của Báo Calitoday, Đài Sunset, Báo Việt Nam, Đài Sóng Việt và VietValley đã đề cập trước đó — tất cả đều là người bản xứ nói tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt hàng ngày, và có vẻ đủ điều kiện để giúp giải thích ý nghĩa của những gì ông Bryan Đỗ thực sự đã nói.

ESTA kêu gọi SCCDP, trong thời gian chờ đợi, đưa ra một tuyên bố tình huống liên quan đến Bryan Do đang được điều tra và kết quả sẽ được công bố cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Đọc bản statement này tại website của ESTA

Show More
Back to top button