Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ chật vật với chính sách AI khi mối đe dọa từ Trung Quốc đang hiện hữu

Trung Quốc cộng sản đang thúc đẩy phát triển AI quân sự trong khi Hoa Kỳ vẫn chưa thông qua một khuôn khổ chính sách toàn chính phủ về AI.

Tin bài Hoa Kỳ chật vật với chính sách AI khi mối đe dọa từ Trung Quốc đang hiện hữu xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button