Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ muốn đồng USD mạnh hay yếu?

Trạng thái đồng USD mạnh gần đây có thể phản ánh một tâm lý miễn cưỡng nhất định trên toàn cầu đối với việc chấp nhận tăng rủi ro.

Tin bài Hoa Kỳ muốn đồng USD mạnh hay yếu? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button