Đời SốngHoa Kỳ

IRS cảnh báo: Thời hạn khai và đóng thuế đang đến gần ở 3 tiểu bang

Người đóng thuế ở Rhode Island, Alaska, và Maine phải đối diện với hạn chót để nộp tờ khai thuế là 15/07, trong khi một số người đóng thuế ở Massachusetts có thời hạn đến ngày 31/07.

Tin bài IRS cảnh báo: Thời hạn khai và đóng thuế đang đến gần ở 3 tiểu bang xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button