Đời SốngNam CaliNgười Việt Hải Ngoại

LÁ CỜ TỰ DO VÀ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM ĐƯỢC HẠ VIỆN TIỂU BANG CALIFORNIA CÔNG NHẬN LÀ CỜ TRUYỀN THỐNG VÀ VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐỘNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

Hạ Viện Tiểu Bang California vừa thông qua nghị quyết ACR-195 của Dân Biểu Tiểu Bang Evan Low thuộc đảng Dân Chủ công nhận Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống (Di Sản) Việt Nam, còn gọi là lá cờ của nước Việt Nam từ 1948- 1955 và dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ truyền thống và văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dân Biểu Tiểu Bang Evan Low bày tỏ ông tự hào được hợp tác cùng với các đồng viện Lập Pháp người Mỹ gốc Việt của lưỡng đảng, các Dân Biểu Tiểu Bang Stephanie Nguyễn và Trí Tạ, để thúc đẩy sự công nhận mang tính cách lịch sử này của Hạ Viện Tiểu Bang California. Sau khi lực lượng Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng Tư, 1975, hơn 1 triệu người tị nạn từ miền Nam Việt Nam đã định cư tại Hoa Kỳ. Ngày nay, gần 800,000 người Mỹ gốc Việt xem California là quê hương. Thông qua ACR-195, Hạ viện Tiểu Bang California cùng với Thành Phố San Jose và Quận Hạt Santa Clara đều công nhận lá cờ Tự Do và Truyền Thống Việt Nam là lá cờ truyền thống và tự do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Theo dự trù, ACR-195 sẽ được bỏ phiếu đồng tình tại Thượng Viện Tiểu Bang California.

 

The post LÁ CỜ TỰ DO VÀ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM ĐƯỢC HẠ VIỆN TIỂU BANG CALIFORNIA CÔNG NHẬN LÀ CỜ TRUYỀN THỐNG VÀ VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐỘNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT appeared first on SBTN.

advertisement

 

Tin Từ SBTN Read More

Show More
Back to top button