Đời SốngHoa Kỳ

Lý do phán quyết kết tội ông Trump có thể không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở các tiểu bang dao động then chốt

Các cử tri độc lập ở Michigan và Wisconsin ít quan tâm đến bản thân phán quyết có tội này hơn so với việc xác định xem đâu là ứng cử viên xứng đáng với vị trí này, nếu có người như vậy.

Tin bài Lý do phán quyết kết tội ông Trump có thể không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở các tiểu bang dao động then chốt xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button