Đời SốngHoa Kỳ

Nhà ngoại giao Mỹ tới Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Putin

Hoa Thịnh Đốn đang cử nhà ngoại giao hàng đầu của mình về khu vực Đông Á, ông Daniel Kritenbrink, tới Việt Nam để nhắc lại cam kết hợp tác với Hà Nội.

Tin bài Nhà ngoại giao Mỹ tới Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Putin xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button