Đời SốngKinh Tế

Nhóm giám sát: Các quy định của USDA khiến nông sản hữu cơ của Hoa Kỳ gặp bất lợi so với hàng nhập cảng

Các quy định về chứng nhận theo nhóm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang khiến nông sản hữu cơ trong nước gặp bất lợi lớn trước nông sản nhập cảng.

Tin bài Nhóm giám sát: Các quy định của USDA khiến nông sản hữu cơ của Hoa Kỳ gặp bất lợi so với hàng nhập cảng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button