Đời SốngHoa Kỳ

Những điều cần biết về nhận phúc lợi an sinh xã hội khi sống ở bên ngoài Hoa Kỳ để tránh bị mất tiền

Hầu hết những người đủ điều kiện hưởng An sinh Xã hội đều có thể được nhận phúc lợi khi họ sống ở ngoại quốc.

Tin bài Những điều cần biết về nhận phúc lợi an sinh xã hội khi sống ở bên ngoài Hoa Kỳ để tránh bị mất tiền xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button