Kinh TếSức Khỏe

Những người khuyết tật ở California cầu xin EDD cho trợ cấp

Employment Development Department (EDD) đã đình chỉ 345,000 tài khoản, nói rằng hầu hết là gian lận. Nhưng nó khiến hàng nghìn người khuyết tật bị khóa quyền lợi của họ.

EDD không cho biết có bao nhiêu khiếu nại hợp pháp vẫn bị khóa, nhưng cho biết hàng ngàn khiếu nại vẫn đang được xem xét.

Giờ đây, nhiều người tàn tật đang hết tiền và đứng xếp hàng, bất chấp bệnh tật, với hy vọng nhận được trợ cấp của họ.

advertisement

EDD nhấn mạnh rằng 80% yêu cầu bồi thường không bao giờ bị đình chỉ … nhưng vẫn còn 20% vẫn bị chậm trễ.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button