Đời SốngHoa Kỳ

Nỗ lực tham gia cuộc tranh biện tổng thống ngày 27/06 của ông RFK Jr. đã thất bại

Ông Robert F. Kennedy không thể tham gia cuộc tranh biện tổng thống ngày 27/06 do CNN tổ chức do không đáp ứng đủ điều kiện.

Tin bài Nỗ lực tham gia cuộc tranh biện tổng thống ngày 27/06 của ông RFK Jr. đã thất bại xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button