Cộng ĐồngKinh Tế

Quận hạt Santa Clara hỗ trợ $2500 cho các doanh nghiệp

Quận hạt Santa Clara sẽ có chương trình Microbusiness Grant hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nộp đơn xin trợ cấp bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3. Đơn ghi danh trực tuyến sẽ có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $2,500, doanh nghiệp phải bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đạt doanh thu dưới $50,000 vào năm 2019 và có tối đa năm nhân viên trong năm đó. Doanh nghiệp của người ghi danh phải vẫn đang hoạt động hoặc có kế hoạch mở cửa lại vào năm 2022.

Vào website www.AccessSBDC.org để ghi danh.

advertisement

Show More
Back to top button