Cộng Đồng

San Jose mất đi linh mục Phan Quang Cường, và bà Lillian Lệ Điệp

Cộng đồng người Việt thương tiếc với sự ra đi của cha Phan Quang Cường và bà Lillian Lệ Điệp.

Cha Phan Quang Cường là linh mục thuộc địa phận San Jose. Nhiều tháng qua cha đã kiên cường cố gắng chống lại cơn bệnh ung thư đến ngày 7 tháng 12 thì Chúa gọi cha về tại bệnh viện O’connor

Cha thụ phong linh mục vào ngày 6 tháng 12, năm 1999.

advertisement
Father Paul Cuong Phan với Hồng Y Paul Nhon Van Nguyen

Liilian Đặng (Lệ Điệp) là một realtor, bà tham gia nhiều trong các sinh hoạt cộng đồng. Bà được biết tới nhiều qua vai trò kết nối các nhà mạnh thường quân đến với các chương trình xã hội.

bà Lillian Lệ Điệp

Show More
Back to top button