Đời SốngHoa Kỳ

Số lượng người vô gia cư ở Quận San Diego tăng 3% so với năm ngoái

Theo dữ liệu công bố hôm 22/05 từ cuộc khảo sát PIT (Point-in-Time Count) của tháng Một, số người vô gia cư ở Quận San Diego vào năm 2024 đã tăng khoảng 3% so với năm ngoái.

Tin bài Số lượng người vô gia cư ở Quận San Diego tăng 3% so với năm ngoái xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button