Đời SốngHoa Kỳ

Thẩm phán Aileen Cannon bác bỏ yêu cầu của ông Jack Smith về lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Hôm thứ Ba (28/05), Thẩm phán Tòa Địa hạt Liên bang Aileen Cannon đã từ chối yêu cầu lệnh bịt miệng do Biện lý Đặc biệt Jack Smith đệ trình trong vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tin bài Thẩm phán Aileen Cannon bác bỏ yêu cầu của ông Jack Smith về lệnh bịt miệng cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button