Đời SốngHoa Kỳ

Tiếng Việt vào danh sách các ngôn ngữ chính thức của thành phố San Francisco

Ngày 11/06 (theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương), Hội đồng Giám sát San Francisco đã bỏ phiếu công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố này, cùng với tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Philippines.

Quyết định này đồng nghĩa với…

Tin bài Tiếng Việt vào danh sách các ngôn ngữ chính thức của thành phố San Francisco xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

advertisement

 

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button