Đời SốngHoa Kỳ

Tình hình nhập cư và nền kinh tế Hoa Kỳ: Một bức tranh phức tạp

Nghiên cứu mới cho thấy những người nhập cư có trình độ học vấn cao mang lại phần lớn lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tin bài Tình hình nhập cư và nền kinh tế Hoa Kỳ: Một bức tranh phức tạp xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button