Đời SốngHoa Kỳ

Tòa án cấp cao của New York từ chối lắng nghe đơn kháng cáo về lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Hôm 18/06, một tòa án cấp cao ở tiểu bang New York đã từ chối xét xử đơn kháng cáo của cựu TT Trump về một lệnh bịt miệng liên quan đến vụ án làm giả hồ sơ kinh doanh của ông.

Tin bài Tòa án cấp cao của New York từ chối lắng nghe đơn kháng cáo về lệnh bịt miệng cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button