Đời SốngHoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch ngăn chặn thép Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua Mexico

Một quan chức chính phủ tuyên bố rằng Tòa Bạch Ốc sẽ lấp các lỗ hổng đã để Trung Quốc trốn thuế bằng cách xuất cảng thép và nhôm sang Hoa Kỳ thông qua Mexico.

Tin bài Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch ngăn chặn thép Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua Mexico xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button