Đời SốngHoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc đánh giá hồi đáp của Hamas về thỏa thuận ngừng bắn

Tòa Bạch Ốc cho biết đã nhận được và đang đánh giá hồi đáp của Hamas về thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Tin bài Tòa Bạch Ốc đánh giá hồi đáp của Hamas về thỏa thuận ngừng bắn xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button