Đời SốngHoa Kỳ

Tổng thống Biden ký sắc lệnh hạn chế tị nạn ở biên giới phía Nam

Hôm 04/06, Tổng thống Joe Biden đã thông báo một sắc lệnh hành pháp cho ngừng tiếp nhận các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam một khi số lượng trung bình các lượt bắt gặp [người vượt biên] hàng ngày vượt quá 2,500 lượt.

Tin bài Tổng thống Biden ký sắc lệnh hạn chế tị nạn ở biên giới phía Nam xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button