Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden tuyên bố không trục xuất một số nhóm người nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ không trục xuất nhiều người nhập cư bất hợp pháp đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc có cha mẹ kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Tin bài TT Biden tuyên bố không trục xuất một số nhóm người nhập cư bất hợp pháp xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button