Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden và cựu TT Trump đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên

Tổng thống Joe Biden sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh biện tổng thống sớm nhất lịch sử trong một năm bầu cử.

Tin bài TT Biden và cựu TT Trump đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button