Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo: Các gia đình Mỹ gặp khó khăn với chi phí thực phẩm cao bất chấp phúc lợi SNAP

Theo một báo cáo gần đây của Quỹ Robert Wood Johnson, trợ cấp thực phẩm của chính phủ không đáp ứng được nhu cầu của các gia đình Mỹ có thu nhập thấp khi họ phải vật lộn với chi phí thực phẩm cao do lạm phát dai dẳng gây ra.

Tin bài Báo cáo: Các gia đình Mỹ gặp khó khăn với chi phí thực phẩm cao bất chấp phúc lợi SNAP xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button