Chính Trị

Cindy Chavez đối đầu với Matt Mahan trong cuộc bầu cử thị trưởng San Jose

Sau khi phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp, thị trưởng Sam Liccardo bị giới hạn nhiệm kỳ và không tranh cử tiếp tục.

Cindy Chavez là thành viên của Hội Đồng Giám Sát quận Santa Clara, một văn phòng mà cô ấy nắm giữ từ năm 2013.

Kết quả sơ bộ cho thấy Matt Mahan đang dẫn đầu hơn Cindy Chavez gần 5000 phiếu.

advertisement

https://results.enr.clarityelections.com/CA/Santa_Clara/115971/web.307039/#/detail/85

Ban vận động và bên ủng hộ Cindy Chavez đã chi rất nhiều tiền cho cuộc vận động này. Họ chi nhiều hơn phía Matt Mahan khoảng $2 triệu.

Show More
Back to top button