Đời SốngVietnam

Đại hội Đảng 14: không thể kỳ vọng gì vào tuyên bố đổi mới của ông Trọng!

“Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển đất nước, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.”

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) khẳng định như vừa nêu khi chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 tại trụ sở Trung ương Đảng hôm 23/2/2024.

Hy vọng gì vào tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng? Cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí hiện sinh sống ở Hà Nội hôm 26/2/2024 nói với RFA:

advertisement

“Trong nhân gian vẫn có câu chuyện đùa, mỗi Đại hội đều kết luận tiến được một bước… Cho nên qua mười mấy cái Đại hội rồi chẳng hạn, thì dân tộc đã tiến được mười mấy bước. Nhưng theo tôi cũng như mọi lần, nếu mà vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn thể chế chính trị độc đảng như thế này, không có tam quyền phân lập, không có tự do ứng cử, bầu cử, đề cử… thì chẳng thấy hy vọng gì mới cả, mà thậm chí nó còn càng ngày càng đi xuống.”

Nếu mà vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn thể chế chính trị độc đảng như thế này, không có tam quyền phân lập, không có tự do ứng cử, bầu cử, đề cử… thì chẳng thấy hy vọng gì mới cả.
-Cựu Trung tá Vũ Minh Trí

Cũng tại buổi họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14, theo truyền thông nhà nước, một số đại biểu phát biểu cho rằng ‘Đại hội của Đảng cũng là Đại hội của Nhân dân; Đại hội Đảng là để Đảng kiểm điểm trách nhiệm thông qua sự đánh giá của người dân.’

Ông T., một cư dân Sài Gòn, khi trả lời RFA về việc này cho biết ý kiến của mình:

“Đại hội Đảng là của Đảng chứ sao của nhân dân được? Toàn bộ những người đi tham gia đại hội đó toàn là đảng viên, không có một người dân nào ngồi trong đại hội đó hết. Nói như thế là mang tính cách lấp liếm, để mà mị những người dân… mà dân trí thấp, chứ tất cả người dân đều hiểu đại hội Đảng là của Đảng, không dính líu gì tới dân. Nói chung người lao động họ không quan tâm đâu, những người lao đầu tắt mặt tối chỉ lo kiếm cơm qua ngày, qua tháng… Họ không biết đại hội Đảng tổ chức ngày nào, lần thứ bao nhiêu…”

Ông T. cho rằng, chỉ có một số ít người dân thuộc giới quan tâm chính trị, thì họ mới biết đại hội Đảng tổ chức ngày nào, lần thứ bao nhiêu… họ theo dõi tin tức để biết cơ cấu đại hội Đảng sẽ như thế nào, ai sẽ lên chức gì… Theo ông T., nói chung tại Sài Gòn, đa số người dân không quan tâm đến đại hội Đảng.

Một bạn trẻ ở Phú Thọ không muốn nêu tên vì lý do an toàn khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho biết:

“Thật ra mình không quan tâm đến các kỳ đại hội đảng đâu. Cái lý do mình không quan tâm thì nói thật không phải là mình không biết tầm quan trọng của Đại hội Đảng, thật sự mình thấy nó rất là quan trọng tại vì Đảng lãnh đạo mà, Đảng cầm quyền mà, thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân, ảnh hưởng lớn chứ không phải là ít. Tuy nhiên, mình biết là quan trọng nhưng mình không quan tâm tại vì mình thấy là đảng nói nhiều hứa nhiều nhưng mà làm được ít lắm.”

advertisement

Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam 25/1/2021 tại Hà Nội. AFP.

Theo cơ quan ngôn luận của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đảng) là đại hội then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần, theo Điều lệ là ‘cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng’.

Mới nhất là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ 26/1 đến 1/2/2021, được nói nhằm thảo luận thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo kế hoạch được truyền thông nhà nước đăng tải, Đại hội 14 của Đảng dự kiến tổ chức tháng 1 năm 2026.

Dưới một góc nhìn khác, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn hôm 26/2/2024 nhận định với RFA:

“Thứ nhất Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cho đến nay dưa trên hai yếu tố quan trọng. Về chính trị, đó là một chế độ độc đảng toàn trị, về kinh tế thì đó là một nền kinh tế phi thị trường. Cùng với yếu tố căn bản này thì bộ máy tổ chức cũ tính từ sau Cách mạng Tháng tám đến nay theo các nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng tuyệt đối cấp trên… Mô hình này phản ánh Đảng CSVN không cần pháp luật, mà pháp luật chỉ là hình thức.”

Đại hội Đảng sắp tới họ cho rằng sẽ đổi mới, thì người dân như tôi thấy nó chỉ mang tính tạm bợ. Ví dụ họ có thể thay đổi một số cái như điều lệ đảng chẳng hạn, nhưng nó chỉ là hình thức chứ không phải nội dung.
-Nhà báo Nguyễn Ngọc Già

Ý thứ hai theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, qua thời cuộc thăng trầm gần nửa thế kỷ, tính từ 1975 đến nay, thì tất cả những cái gì gọi là đổi mới chỉ nhằm thích ứng với thời cuộc. Do đó ông Già cho rằng, sự đổi mới chỉ mang tính chất tạm bợ, phản ánh hình thức chứ không phải nội dung, phản ánh hiện tượng chứ không phải bản chất… Ông Già cho biết tiếp:

“Thứ ba, Đảng CSVN cho tới nay vẫn kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng đã kiên định rồi thì không thể vận dụng, chủ nghĩa Mác Lênin như thế nào thì phải làm đúng như vậy. Đã kiên định thì không thể phát triển sáng tạo.  Thêm nữa cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh là không có được. Ngoài ra, Đảng CSVN nói tinh thần độc lập dân tộc gắn liền với CNXH… cặp đôi này rất là phản khoa học. Bởi vì độc lập dân tộc thuộc chủ nghĩa yêu nước, còn CNXH là tính chính trị. Bởi vậy người ta có thể độc lập dân tộc, nhưng không cần CNXH, trên thực tế thế giới đã chứng minh nhiều.”

Ngoài ra, lãnh đạo đảng nói phải kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng đảng, thì ông Già cho rằng đây là yếu tố phi logic. Vì kiên định thì không thể đổi mới, mà phải tuân thủ theo đúng như vậy. Ông Già kết luận:

“Vì vậy Đại hội Đảng sắp tới họ cho rằng sẽ đổi mới, thì người dân như tôi thấy nó chỉ mang tính tạm bợ. Ví dụ họ có thể thay đổi một số cái như điều lệ đảng chẳng hạn, nhưng nó chỉ là hình thức chứ không phải nội dung, chỉ phản ánh hiện tượng nhưng với bản chất không thay đổi.”

Tóm lại theo Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, Đảng CSVN còn dựa trên triết học Mác-Lênin, còn dựa trên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, thì hoàn toàn không có gì là đổi mới và người dân không thể có kỳ vọng gì.

Tin từ RFA Read More

Show More
Back to top button