Đời SốngHoa Kỳ

Điều tra viên: Các tổ chức thân Hamas tài trợ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong trường đại học

Một điều tra viên của một tổ chức giám sát bất vụ lợi tuyên bố đã phát hiện ra mối liên hệ giữa những người biểu tình trong khuôn viên trường đại học và các tổ chức ủng hộ Hamas.

Tin bài Điều tra viên: Các tổ chức thân Hamas tài trợ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong trường đại học xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button