Giao Thông

Lề luật đậu xe hoạt động trở lại gần đại học San Jose State

Bắt đầu từ tháng 12, sở giao thông vận tải (DOT) của San Jose sẽ tiếp tục ban hành các trích dẫn về bãi đậu xe.

Thành phố đã thông báo tuần này các phương tiện không có giấy phép trong trường đại học và khu vực S.U.N. cho khu dân cư (RPP) sẽ phải nhận giấy phép đậu xe bắt đầu từ ngày 1 tháng 12.

Kể từ tháng 3 năm 2020, thành phố đã đình chỉ các khu RPP do COVID-19.

advertisement

Kể từ tháng 9, DOT cho biết họ đã dần dần hoạt động lại ở các khu RPP trên toàn thành phố.

Thư từ đã được gửi đến những cư dân sống trong trường đại học và khu vực S.U.N. để thông báo cho họ về việc hoạt động lại ở khu vực RPP và bắt đầu hệ thống giấy phép.

Bắt đầu từ Thứ Tư, các nhân viên kiểm soát giao thông và bãi đậu xe sẽ tuần tra 2 khu vực RPP và bắt đầu đưa ra các trích dẫn nếu xe không có giấy phép.

Cư dân đủ điều kiện có thể đăng ký giấy phép tại đây.

Thành phố cho biết họ sẽ phản ứng với các khu RPP khác trên toàn thành phố trong vài tháng tới.

Cư dân sống trong khu vực RPP khác không cần thực hiện bất kỳ hành động nào cho đến khi họ nhận được thư hoặc liên lạc trực tuyến từ thành phố kèm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin về chương trình RPP và tiến trình hoạt động lại, hãy nhấp vào đây.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button