Đời SốngLuật Pháp

Một số luật sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu, 1 tháng 7.

Một số luật mới của California sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 7. Các luật mới này là một phần của 770 dự luật mới mà Thống đốc Gavin Newsom đã ký thành luật vào tháng Mười.

Trong danh sách này, thuế gas của bang dự kiến ​​sẽ tăng vào thứ Sáu sau khi các nhà lãnh đạo lập pháp bác bỏ kế hoạch đình chỉ việc tăng thuế của Thống đốc Gavin Newsom.

Luật kiểm soát súng mới
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, California sẽ mở rộng yêu cầu về việc Microstamping đối với súng ngắn. Microstamping là quá trình in các dấu nhỏ lên các viên đạn đã được bắn ra từ vũ khí để cảnh sát nhận dạng nhanh hơn.

advertisement

Luật cũng sẽ chỉ đạo Bộ Tư Pháp loại bỏ ba mẫu súng ngắn cũ, kém an toàn hơn, ra khỏi danh sách các loại súng được chứng nhận để bán ở California cho mỗi mẫu Microstamping mới được chứng nhận.

California cũng cho phép những loại vũ khí có thể được thu giữ một cách hợp pháp theo lệnh hạn chế bạo lực súng. Luật “red flag” cho phép cảnh sát cùng với các thành viên gia đình, đồng nghiệp, chủ doanh nghiệp và giáo viên yêu cầu thẩm phán lấy súng từ những người mà họ sợ có thể là mối đe dọa cho bản thân hoặc người khác.

Luật mới cũng bao gồm “súng ma” có thể bị thu giữ. “súng ma” là súng được lắp ráp từ các bộ phận khác nhau, và không được đăng ký hoặc mua thông qua đại lý, không được sở hữu hợp pháp. Luật tương tự cũng áp dụng cho các lệnh hạn chế bạo lực gia đình.

Giờ học
Luật mới có hiệu lực vào thứ Sáu yêu cầu các trường Middle School bắt đầu giờ học không sớm hơn 8 giờ sáng, và các trường High School bắt đầu giờ học không sớm hơn 8 giờ 30 sáng. Luật này miễn trừ cho các học khu nông thôn. Những người ủng hộ luật mới nói rằng thanh thiếu niên và thiếu niên cần ngủ thêm để có sức khỏe và sự phát triển.

Show More
Back to top button